Groen eten,  Waarom groen eten?

Waarom veganisme: 2) voor de dieren

Veganisme wordt vaak gezien als een extreem eetpatroon, maar dit beeld klopt niet helemaal. Het is zowel meer dan dat als minder dan dat. Meer, want het behelst meer dan alleen een eetpatroon. Het gaat er niet alleen om dat je geen dierlijke producten meer eet, maar dat je dieren op wat voor manier dan ook niet gebruikt. Geen kleding, geen producten en geen amusement waarvoor dieren gebruikt worden. Veganisme is een lifestyle. Tegelijkertijd is het minder dan een extreem eetpatroon. Extreem roept vaak negatieve associaties op, maar wat is er zo negatief aan het niet willen gebruiken van dieren voor persoonlijke doeleinden? Nadat ik me in het wereldwijde dierenleed had verdiept, vond ik het juist extreem hoe mensen met dieren omgaan voor hun eigen plezier.

Dat is waarover deze tweede blog in de mini-serie “waarom veganisme” gaat. De eerste blog ging over de impact van de vee-industrie op onze aardbol. Deze blog gaat over het leed dat dieren lijden voor de lusten van mensen. Hierover bestaat nog steeds veel onwetendheid. Het lijkt vaak een ver-van-mijn-bed-show, maar het komt in Nederland ook voor, ook al kunnen we het niet zien. Dat blijkt uit de informatie die dierenrechtenorganisatie PETA Nederland (People for the Ethical Treatment of Animals) geeft, welke ik heb gebruikt voor deze blog (klik hier voor de link).

Schrik niet, het wordt een lang verhaal. Ik had het ook korter kunnen houden of kunnen opdelen in meerdere delen, maar heb er toch voor gekozen het zo te doen. Alle dierenleed bij elkaar in één blog, wel zo overzichtelijk. Maar ook uitgebreider dan een globaal overzicht, want het is belangrijk dat we er meer over lezen. Wanhoop niet, Groene stapjes wil in principe een positieve website zijn. Maar de redenen achter de groene stapjes die ik wil zetten, verdienen hier ook een plekje, dus vandaar dat ik er toch wat aandacht aan wil besteden. Zet je schrap, here we go.

2017-05-25 1

Voedsel

In Nederland worden jaarlijks meer dan 536 miljoen veedieren gedood ter consumptie. Het merendeel van deze dieren leiden hun korte leventje onder verre van natuurlijke omstandigheden. Bij kippen worden snavels afgesneden (tegen het pikken), bij varkens worden staarten afgeknipt en de mannelijke dieren die mogen blijven leven voor onze vleesconsumptie worden gecastreerd. Vrouwelijke dieren worden kunstmatig bevrucht om voor nageslacht te zorgen. Dit alles gebeurt zonder verdoving. Zodra een jong geboren wordt, wordt het weggehaald van zijn moeder, wat voor veel leed zorgt bij moeder en kind. De dieren lijden aan veel gezondheidsproblemen waaraan niets wordt gedaan. De meeste zien nooit de buitenlucht, maar verblijven hun hele leven in grote kunstmatig belichte stallen, waar ze ontzettend dicht op elkaar leven. Ze krijgen hormonen en antibiotica toegediend zodat ze veel sneller en meer groeien, waardoor hun poten hen amper kunnen dragen. Bij het gewenste gewicht worden ze afgevoerd naar het slachthuis.

Veedieren die gehouden worden voor hun producten (dus melk en eieren) krijgen onnatuurlijk voedsel om meer te produceren. Koeien, geiten en schapen worden voortdurend bezwangerd om te blijven produceren, wat hen uitput en kreupel maakt. De jongen worden direct weggehaald bij de moeder (haar melk is immers bestemd voor de mens) en de mannetjes worden meestal vrij snel afgemaakt, omdat deze niet rendabel zijn voor de industrie. De overmatige melkproductie van de moeders leidt tot uierontstekingen en veel pijn. Legkippen leven zo dicht op elkaar dat ze hun vleugels niet of amper kunnen strekken. Van de kuikens die worden geboren is 50% mannelijk, maar omdat deze later geen eieren kunnen leggen en ook niet rendabel zijn voor vlees, worden zij vrijwel direct gedood in versnipperaars of gaskamers. De legkippen zijn zo genetisch gemanipuleerd dat zij veel meer eieren leggen dan zij natuurlijk zouden doen, wat hen uitput en pijn doet. Wanneer hun productie afneemt, gaan de dieren naar het slachthuis.

Naast veedieren sterven er ook miljarden waterdieren voor onze consumptie. Vissen hebben vergelijkbare zenuwstelsels als wij en hebben dus veel gevoel, maar met dit gevoel wordt geen rekening gehouden in de visserij. Ze lijden in de vissersnetten, aan de vishaken en op het dek van boten, en sterven aan verstikking of verdrukking of aan het mes. De bijvangst in de visserij zorgt er ook voor dat het aantal vissen en vissoorten drastisch afneemt en dreigt uit te sterven. Dit geldt overigens ook voor andere zeedieren, zoals zee-egels, dolfijnen en schildpadden. In kunstmatige viskwekerijen leven de vissen in smerige omstandigheden. Ze kunnen niet vrij rondzwemmen, worden mishandeld en lijden aan allerlei ziektes. Bij kreeften en krabben worden de scharen vaak samengebonden zodat ze elkaar niet kunnen verwonden, en vervolgens worden ze levend gekookt of in stukken gehakt. En dit alles voor menselijke consumptie.

2017-05-25 3

Kleding

Meer dan 85% van het bont dat wereldwijd wordt verkocht, komt van bontfokkerijen waar dieren een kort en erbarmelijk bestaan leiden in kleine kooien waar ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen, zichzelf verminken, krankzinnig worden en ziek, en waar ze op gruwelijke wijzen worden omgebracht. Ze sterven door anale of genitale elektrocutie, vergassing, vergiftiging, of worden levend gevild. Dieren die in het wild worden gevangen, lijden dagenlang in vallen en klemmen aan hun verwondingen, en worden doodgeslagen, doodgetrapt of doodgeknuppeld. Ondanks dat veel van dit soort praktijken verboden zijn in Nederland en de EU, mag het bont hier wel worden verkocht. Het is moeilijk de oorsprong van het bont te achterhalen.

De leerindustrie is niet beter dan de bontindustrie. Koeien, paarden, schapen, honden en katten en andere dieren leven in angstaanjagende omstandigheden en worden op wrede wijze gedood voor hun huid. Dieren worden opzettelijk verminkt en vergiftigd om hen klaar te maken voor de slacht, en de dieren zien elkaar geslacht worden, wat letterlijk doodsangsten veroorzaakt. Bij de verkoop van de huid wordt vaak niet aangegeven om wat voor leer het gaat, waardoor er veel onduidelijkheid rondom leer blijft bestaan. Vergeet in de leerindustrie ook de huiden van exotische dieren niet, zoals krokodillen, kangoeroes en pythons.

Hoewel er in de wolindustrie niet direct dieren worden gedood voor hun huid, gaat er wel veel leed mee gepaard. De schapen, geiten en konijnen worden verminkt en gecastreerd, zonder enige verdoving. Ze moeten hun onnatuurlijk zware wol dragen in warme scheerschuren en in de hete zomermaanden, wat hitte-uitputting veroorzaakt. Het scheerproces is ook een uiterst gewelddadige zaak, omdat de scheerders vaak per kilo wol betaald worden, en niet per uur. Ze scheren zo snel mogelijk, wat leidt tot hardhandige behandeling van de dieren. De dieren worden vaak verwond, maar vervolgens niet verzorgd. Wanneer ze niet meer genoeg wol produceren, worden ze vervoerd naar het slachthuis.

Voor dons geldt eigenlijk hetzelfde. Ganzen en eenden worden gefokt en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Het plukken van hun dons (de zachte en onderste laag veren) gebeurt levend en zonder verdoving. De wonden die dit bij de vogels achterlaat worden op brute wijze weer “dichtgenaaid”. Babyeendjes en -gansjes worden vaak al geplukt als ze slechts 10 weken oud zijn.

2017-05-25 4

Proefdierlaboratoria

Voordat medicijnen voor menselijk gebruik op de markt mogen komen, worden ze uitvoerig getest op dieren. In Nederland zijn dat jaarlijks 500.000 dieren, zoals ratten en muizen, maar ook honden, katten, paarden en nog veel meer diersoorten. De testen worden op wrede manieren uitgevoerd, waar dieren onnodig voor moeten lijden en voor worden gedood. Bovendien leiden de testen vaak tot niets, omdat de reactie van een onnatuurlijk ziek gemaakt dier niet vergeleken kan worden met de reactie van een natuurlijk ziek geworden mens.

Dierproeven zijn niet te rechtvaardigen, moreel niet en wetenschappelijk niet. Men hanteert bij dierproeven een dubbele standaard, door aan de ene kant ervan uit te gaan dat dieren zoveel op ons lijken dat de resultaten van de proeven betrouwbaar zijn, maar hen aan de andere kant toch zo onmenselijk te behandelen. Ook wetenschappelijk weten we dat een dier niet goed als rolmodel voor het menselijk lichaam kan fungeren, en dat dierproeven daarom eigenlijk zinloos zijn. Een veel beter alternatief zou zijn om voor testen modellen van menselijke cellen en kweekjes te gebruiken en nieuwe technologieën te ontwikkelen die dieren kunnen vervangen en een veel betrouwbaardere uitslag kunnen geven.

Dieren worden niet alleen gebruikt om medicijnen te testen. Ook veel cosmetica en huishoudelijke producten komen pas op de markt nadat ze op dieren zijn getest. Dieren worden vergiftigd met shampoo, lippenstift of wasmiddelen, en er wordt naar hun reacties gekeken door ingrediënten van deze producten op hun huid aan te brengen. Hier is al veel strijd tegen gevoerd en de EU kent wel een aantal regelgevingen, maar er zijn genoeg mazen in het net te vinden waardoor bedrijven toch hun producten of de ingrediënten van hun producten eerst op dieren kunnen testen voor ze te verkopen.

2017-05-25 5

Amusement

In circussen worden dieren gedwongen om door hoepels te springen, te balanceren op een bal of op hun hoofd te staan. Dieren worden gefolterd, lichamelijk en psychisch, zodat ze uit angst hun kunstjes vertonen. Ze leven in kleine en vieze kooien en krijgen nooit de kans hun natuurlijke gedrag te vertonen. In Nederland mogen sinds september 2015 geen wilde dieren meer in het circus gebruikt worden, maar in veel andere landen nog wel.

Dierentuinen, zeedierenparken en aquaria worden vaak gezien als educatieve plaatsen, waar mensen kunnen leren over het leven van wilde dieren. Maar deze wilde dieren, die opgesloten zitten en gevangen gehouden worden, leiden geen natuurlijk bestaan. Ze zitten vast tussen vier muren en worden continu bekeken, maar kunnen hun instincten niet volgen. Ze zijn een levende tentoonstelling. Dit leidt tot veel stress en psychische problemen, die zich uiten in heen en weer lopen, rondjes zwemmen en zelfverminking. Soms proberen ze in wanhopige pogingen te ontsnappen, maar worden hiervoor gestraft en gedood.

Iedereen kent de stierengevechten en stierenrennen in Spanje, maar ze vinden ook plaats in andere landen. Jaarlijks worden 250.000 stieren opgejaagd en belaagd, gemarteld en uiteindelijk gedood, en dit onder luid gejuich van toeschouwers. De stieren zijn vaak met opzet van te voren al verzwakt en verward, en leveren een oneerlijke strijd. Overleven doen ze het nooit.

Ook jacht en hengelsport zorgen voor veel dierenleed. Jagers doden niet alleen de zwakke dieren maar ook de sterke, en verstoren daarbij de natuurlijke gang van zaken. Daarnaast zorgt jagen voor veel stress en leed bij dieren die het overleven. Bij de hengelsport worden vissen uit het water getild. Ze kunnen buiten het water niet ademen en stikken vaak of ze bezwijken onder het drukverschil. Zelfs als de vissen teruggegooid worden in het water, hebben ze (soms fatale) verwondingen en een trauma te verwerken. 43% van de terug gegooide vissen sterft alsnog na zes dagen.

De huisdierenhandel, dierenwinkels, puppyfabrieken en broodfokkers veroorzaken ook veel dierenleed. Dieren worden gefokt en verkocht, maar krijgen vaak slechte zorg. Het moedigt mensen aan om een dier impulsief aan te schaffen, maar wanneer de nieuwigheid eraf is of het blijkt dat men toch niet voor het dier kan zorgen, wordt het gedumpt of afgestaan, of weer doorverkocht via internet. Dit alles gebeurt massaal, terwijl er al een overschot aan gezelschapsdieren is (in asiels en op straat), en deze dieren smachten naar een goede thuisplek.

2017-05-25 6

Oplossingen?

Zonder hier nog heel veel woorden aan te wijden, kan ik hierover zeggen: het dierenleed kan een halt toegeroepen worden door zelf niet hieraan bij te dragen! Geef geen geld uit aan instanties die dit mogelijk maken, dus eet en gebruik geen dierlijke producten, koop geen dierlijke kleding, gebruik dierproefvrije producten en zoek geen entertainment bij dieren. Oftewel, word veganist! Dit geeft al een heel belangrijk signaal! Als je verder wilt gaan dan dat, verspreid dan informatie over dit dierenleed of spreek mensen erop aan als ze hier (al dan niet bewust) aan bijdragen. Er is een mindswitch nodig in de wereld, waardoor we dieren niet meer standaard als gebruiksvoorwerpen behandelen, maar als mede-aardebewoners. Veganisme probeert die mindswitch te verwerkelijken.

Wat vond jij van dit verhaal? Ben je geschrokken van deze informatie, of wist je het al? En doe je dan iets met deze informatie, of leg je je bij de situatie neer? Laat het me weten in een reactie, want ik ben heel benieuwd naar je mening!
Marianne wit

4 reacties

  • Inge

    Heel heftig maar vooral mooi geschreven blog. Ik ben zelf rigoureus overgestapt op vegetarisch maar grotendeels veganistisch. Dit nog maar een week, maar ik kon mezelf niet meer aankijken wat er allemaal gebeurt met de wereld en de dieren. Zelf ben ik ook best ziek steeds dus zoek ik een oplossing en geen medische oplossing. Mijn Beagle (hond) komt zelf ook uit het laboratorium. Wij moesten gelijk reageren, want anders werd ie afgemaakt door het lab. Ik weet niet wat er met hem gebeurt is, die arme schat. Maar gelukkig is ie nu bij ons en hebben wij in ieder geval 1 hondje kunnen redden… 🙂

    • Marianne

      Dank je wel voor je reactie! Toen ik erachter kwam wat er allemaal schuil ging achter die dierenindustrie (zowel op het gebied van dierenleed als op het gebied van milieu), kon ik mijn ogen er dus ook niet meer voor sluiten. Als je vegetarisch (of veganistisch) eet, red je meteen zo veel dieren! En jij ervaart dit nu ook nog eens van heel dichtbij, door een hondje te adopteren voor wie anders geen plek was geweest op de wereld. Good job!

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge